2017 Girls Soccer Finals Game Times / Stats

Class 1A Semifinals 
TBD vs. TBDstats | webcast
TBD vs. TBDstats | webcast
Class 1A Championship 
TBD vs. TBDstats | webcast
Class 2A Semifinals 
TBD vs. TBDstats | webcast
TBD vs. TBDstats | webcast
Class 2A Championship 
TBD vs. TBDstats | webcast
Class 3A Semifinals 
TBD vs. TBDstats | webcast
TBD vs. TBDstats | webcast
Class 3A Championship
TBD vs. TBDstats | webcast
Class 4A Semifinals 
TBD vs. TBDstats | webcast
TBD vs. TBDstats | webcast
Class 4A Championship 
TBD vs. TBDstats | webcast
Class 5A Semifinals 
TBD vs. TBDstats | webcast
TBD vs. TBDstats | webcast
Class 5A Championship 
TBD vs. TBDstats | webcast